Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind transf. fct. publice referent de spec. cls II debutant în insp. cls. I deb. la comp agricol