PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărâre privind transformarea funcției publice "referent clasa III asistent" în "inspector clasa I debutant" la Biroul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani, județul Prahova