Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind transformarea funcției publice "referent clasa III asistent" în "inspector clasa I debutant" la Biroul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani, județul Prahova