PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărâre privind transformarea functiei publice consilier clasa I superior, vacanta ca urmare a pensionării domnului Surlaru Nicolae, în inspector clasa I debutant, la Compartimentul agricultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani, județul Prahova