Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind transformarea functiei publice consilier clasa I superior, vacanta ca urmare a pensionării domnului Surlaru Nicolae, în inspector clasa I debutant, la Compartimentul agricultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani, județul Prahova