Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind transformarea funcției publice inspector clasa I debutant, în referent de specialitate clasa II debutant la Compartimentul agricultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani, județul Prahova