Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind transformarea funcției publice vacante "polițist local clasa III principal" în polițist local clasa III debutant" la Biroul poliție locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani, judetul Prahova