Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind transmiterea către Consiliul de admin al Școlii gimnaziale Prof Dinu Mihail Dan a imoblielor în care se desf activit de înv preuniv public