Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind trecerea din domeniul public al com Tomșani în domeniul privat al com Tomșani a unor imobile-terenuri