Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei Tomșani, județul Prahova, în domeniul privat al comunei Tomșani, județul Prahova, a unor bunuri imobile