Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei Tomșani în domeniul privat al comunei Tomșani a constr. Gradinița Tomșani și wc în vederea demolării și scoaterii din funcțiune a acestora