Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei Tomșani în domeniul privat al comunei Tomșani a imobilului "W.C. școala Loloiasca" în vederea demolării și scoaterii din funcțiune a acesteia