PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei Tomșani în domeniul privat al comunei Tomșani a imobilului "W.C. școala Loloiasca" în vederea demolării și scoaterii din funcțiune a acesteia