Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 10 iunie 2012 în Consiliul Local al comunei Tomșani, județul Prahova