Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 5 iunie 2016 în Consiliul local al comunei Tomșani, județul Prahova