Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind vânzarea terenului proprietate privată a comunei Tomșani, concesionat în vederea desfășurării de activități economice, situat în intravilanul satului Magula T8,P382,CF323, către d-nul Măchiță Niculae