Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind vânzarea terenului proprietate privată a comunei Tomșani, concesionat pentru construirea unei locuințe proprietate personală, către domnul Băncescu Mircea