Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 1 din 2017 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova pe anul 2015...