Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 1 din 2018 privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei Tomșani rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017