PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 1 din 2019 privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei Tomșani rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018...