Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 10 din 2017 privind exercitarea calității de ordonator terțiar de credite a domnului Țapu Iulian, directorul Școlii Gimnaziale...