PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 12 din 2019 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii 15 din 2003 domnului Stanciu Alexandru-Andrei