PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 15 din 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați, pentru obiectivul "Înființare rețea de canalizare..."