Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 15 din 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați, pentru obiectivul "Înființare rețea de canalizare..."