Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 15 din 2018 privind însușirea propunerii de concesionare pentru un teren proprietate publică a comunei Tomșani, jud. Prahova, în vederea desfășurării de activități economice