Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 16 din 2018 privind aprobarea casării unor bunuri mobile din patrimoniul comunei Tomșani, jud. Prahova și transmiterea în folosință cu titlu gratuit a autoturismului Dacia Logan PH13PRY către Poliția locală Tomșani