Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 17 din 2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomșani, jud. Prahova, pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021