Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 18 din 2018 privind aprobarea achizționării unei autoutilitare necesară pentru desfășurarea activității Primăriei comunei Tomșani, județul Prahova