Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 19 din 2017 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit...