Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 19 din 2018 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de consultanță pentru proiectul "Dotarea cu buldoexcavator a comunei Tomșani, județul Prahova" proiect ce urmează a fi depus spre finanțare în cadrul GAL Valea Budureasca