Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 20 din 2017 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit...