Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 20 din 2018 privind atribuirea prin achiziție directă a contractului de servicii de salubrizare a localității Tomșani pentru o perioadă de cel mult 8 luni