Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 21 din 2017 privind aprobarea ajustării tarifului pentru serviciul de salubrizare...