PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 22 din 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici atualizați pentru obiectivul "Înființare rețea de canalizare..."