Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 23 din 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare și dotare Școala Gimnazială..."