Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 23 din 2018 privind aprobarea Documentației de atribuire pentru concesionarea unui teren în suprafață de 10.000 m.p. situat în satul Loloiasca...