Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 24 din 2017 privind aprobarea Documentației de delegare a Serviciului Public de Salubrizare...