Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 24 din 2018 privind implementarea proiectului "Dotarea cu buldoexcavator a comunei Tomșani, județul Prahova"