Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 25 din 2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2017...