Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 26 din 2017 privind Stabilirea sancțiunilor aplicabile săvârșirii unor contravenții...