Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 26 din 2018 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnului Emandi Marcel