Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 29 din 2017 privind completarea HCL 26 din 27.03.2017...