Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 29 din 2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni