PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 3 din 2019 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali și indeminizații lunare pentru persoanele cu handicap grav, pentru anul 2019

Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)
Număr de telefon: 112