PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 3 din 2019 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali și indeminizații lunare pentru persoanele cu handicap grav, pentru anul 2019