Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 30 din 2018 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Tomșani pe anul 2017