Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 30 din 2019 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului "Dotarea cu buldoexcavator a comunei Tomșani..."