Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 31 din 2017 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Tomșani pe anul 2016