Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 31 din 2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului "Extindere rețea de canalizare în satul Loloiasca..."