Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 32 din 2017 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului...