Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 32 din 2018 privind stabilirea agenților economici ce vor fi cuprinși în Programul de aprovizionare cu produse alimentare și nealimentare...