Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 33 din 2017 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului...