Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 33 din 2018 privind modificarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.3691 din 27.07.2009...