Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 34 din 2017 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea...