Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 34 din 2018 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr.15 din 2003 domnului Brașoveanu Mihai-Marius